Räkna på vad det kostar att leasa din nya maskin

Här kan du räkna på vad din maskin kommer att kosta varje månad utifrån ditt investeringsbehov och leasingperiod.
Leasingprocessen är enkel, såhär går det till:
1

Välj objekt.

Du bestämmer vad för maskin du vill införskaffa och hos vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.
2

Välj leasingperiod.

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.
3

Hantering under avtalsperiod.

Du leasar maskinen av oss under hela avtalsperioden.
4

Avtalet löper ut.

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa maskinen till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.
maskin leasing

Beräkna leasingkostnad för din maskin - maskinfinansiering kalkyl