Räkna ut din månadskostnad

Här kan du räkna på vad det kommer att kosta varje månad utifrån ditt investeringsbehov och leasingperiod.
Leasingprocessen är enkel, såhär går det till:
1

Välj objekt.

Du bestämmer vad du vill införskaffa och hos vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.
2

Välj leasingperiod.

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.
3

Hantering under avtalsperiod.

Du leasar objektet av oss under hela avtalsperioden.
4

Avtalet löper ut.

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa objektet till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.

Beräkna leasingkostnad