Vi har fem affärsområden som består av branscher där omfattande investeringar i maskiner och fordon är vardagen. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan hjälpa våra kunder med deras specifika krav. Vi vet vilka förhållanden som råder för dig och vi agerar utifrån detta. Lyhördhet i kombination med stor branschkunskap gör att vi är en flexibel finansieringspartner. Det betyder tydligt fokus och snabb respons till våra kunder.


Så jobbar vi