Så här gör du för att lämna ett klagomål

1. Inkomma med klagomål
För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd, är den enklaste och snabbaste vägen att få hjälp att kontakta Nordic Finance direkt på 08 – 588 180 00.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

2. Överklagan av beslut
Om du efter svar från Nordic Finance fortfarande inte är nöjd med det svar du fått, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Nordic Finances Complaints Officer. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

Skicka meddelandet via e-post till: complaints@nordicfinance.com eller via post till:
Nordic Finance Business Partner AB
Att: Complaints Officer
Box 7373, Regeringsgatan 29
103 91 Stockholm

3. Om du fortfarande inte är nöjd
Om du efter omprövning av Nordic Finances Complaints Officer fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

Om du är privatperson:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.
www.arn.se
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav.

Konsumentvägledning
Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00.
www.konsumenternas.se
Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning i bank- och finansfrågor.

Konsumentverket
Telefon 0771–525 525.
Oberoende vägledning via Konsumentverket.

Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

Om du är företagare:Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

4. Särskild information om behandling av personuppgifter
Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls, har du möjlighet att framföra ett klagomål. Se ytterligare information här