Köpa grävmaskin?

Upptäck fördelarna med att leasa din nästa maskin istället för att köpa

Ekonomisk flexibilitet genom att inte binda kapital

Håll dig uppdaterad med den senaste teknologin

Minskade kostnader genom skattefördelar

Personlig rådgiving och snabb beslutsprocess

Beräkna leasingkostnad i vår leasingkalkylator

Leasing är en smidig och kostnadseffektiv lösning istället för att köpa.​

Vi är här för att vägleda dig genom fördelarna och möjligheterna som leasing erbjuder.

Ekonomisk flexibilitet

Leasing möjliggör användning av toppmoderna grävmaskiner utan den initiala kapitalkostnaden för att köpa dem. Det frigör kapital för andra investeringar och minskar trycket på företagets likviditet

Uppdaterad Teknologi

Genom att leasa kan du regelbundet uppgradera till den senaste teknologin och de mest effektiva grävmaskinerna, vilket ger dig konkurrensfördelar utan att behöva investera i ny utrustning varje gång.

Underhåll och Service

Diskutera underhåll och service med leverantören för att minimera dina kostnader och bekymmer över reparationer och rutinmässig service.

Skattefördelar

Leasingkostnader kan ofta vara skatteavdragsgilla, vilket ytterligare minskar dina totala kostnader och ökar din ekonomiska flexibilitet.

Du väljer grävmaskin,
vi köper den åt dig

Låt oss hjälpa dig att göra det bästa valet för dina behov. Kontakta oss med vilken grävmaskin du vill leasa så köper vi den åt dig. Vår expertis och skräddarsydda finansiella lösningar kan göra skillnaden för din verksamhet.

Våra rådgivare hjälper dig få så bra villkor som möjligt.

Kontakta vårt team för att diskutera hur leasing av entreprenadmaskiner kan gynna din verksamhet. 

Abel Ghebremedhin

Rådgivare

Oscar Berlin

Rådgivare

FAQ

Vanliga frågor om företagsleasing

Vad krävs för företagsleasing?

En affärsidé och ett registrerat företag samt att objektet är lös egendom.

Vad är restvärde?

Ett restvärde anges i leasingavtalet och är ett kalkylerat slutvärde på objektet som skrivs in i avtalet.

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing är vanligast i Sverige och innebär att kunden, även kallad leasingtagaren, bär den ekonomiska risken och ansvarar för att återbetala skulden för den leasade tillgången. Det innebär att leasingtagaren behandlar den leasade tillgången som sin egen och har vanligtvis möjlighet att köpa tillgången till ett förmånligt pris vid leasingperiodens slut.

Vad är operationell leasing?

Operationell leasing är när ett företag hyr en tillgång och betalar leasingavgifter, medan äganderätt och ekonomiskt ansvar ligger hos leasinggivaren. Vid leasingperiodens slut returneras tillgången vanligtvis till leasinggivaren utan ytterligare förpliktelser från företagets sida.

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing ligger i äganderätten och fördelningen av ekonomiskt ansvar. I operationell leasing behåller leasinggivaren äganderätten och ansvarar för den ekonomiska risken, medan i finansiell leasing betraktas företaget som ägare och bär den ekonomiska risken för tillgången.

Leasing moms

Moms tillkommer på varje leasingavgift och är avdragsgill när ni leasar objektet.

Vad kan jag leasa?

Vi kan hjälpa dig med leasing för all som din verksamhet kräver. Kontakta oss med frågor eller läs mer om våran affärsområden