EU-lån via leasing med förmånlig ränta och begränsad borgen

Genom Europeiska investeringsfonden och EU kan vi ge dig som småföretagare förmånligare leasingvillkor. 

Ränterabatt & begränsad personlig borgen 

500.000 kr per avtal

Obegränsat antal avtal per kund

Personlig rådgivare som hjälper dig i processen

Beräkna leasingkostnad i vår leasingkalkylator

Vi har hjälpt +250 företag med finansiering via Europeiska Investeringsfonden & EU

Nordic Finance har, tack vare samarbetet med EIF, gjort det möjligt för fler av våra kunder att få finansiering. Det har lett till att vi kunnat avsluta affärer som annars inte skulle ha blivit av.

Kraftmark

Tack vare Nordic Finance samarbete med med EIF har vi lyckats öka vår försäljning och kunnat hjälpa kunder som annars inte fått något finansieringsavtal.

Solivo

Tack vare Nordic Finance och EIF har jag som kund genom mitt finansieringsstöd kunnat genomföra behandlingar som annars inte skulle ha realiserats.

Lyxeriet

Som ett nystartat bolag hade vi svårt att få finansiering. Nordic Finance hjälpte oss, snabbt och smidigt, med leasing. Vi är tacksamma!

Kak Pall AB

Vad innebär ett EU-stött företagslån via leasing?

För att stödja småföretag har Europeiska Investeringsfonden (EIF) och EU introducerat ett garantiprogram. Detta program möjliggör för banker att erbjuda förmånliga lånevillkor till småföretag.

Begränsat borgensansvar på 20%

Ett EU-stött lån i form av leasing fungerar på samma sätt som konventionell företagsleasing, med den stora skillnaden att företagets borgensman endast behöver svara för 20% av lånebeloppet. De återstående 80% garanteras av EIF och EU. Garantin innebär även begränsad kontantinsats och ränterabatter.

Genom att ta på sig huvuddelen av risken minskar EIF och EU långivarens exponering för risk, vilket möjliggör mer fördelaktiga villkor för företagaren. Vi på Nordic Finance som samarbetar med EIF och EU har även ibland möjlighet att erbjuda ränterabatter jämfört med traditionella företagslån.

Våra rådgivare hjälper dig få så bra villkor som möjligt.

Är du intresserad av att nyttja detta själv eller har du kanske kunder som skulle passa in på detta upplägg? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Abel Ghebremedhin

Rådgivare

Oscar Berlin

Rådgivare

Detta projekt sker i samarbete med EU och EIF (Europeiska investeringsfonden)

Projektet får stöd från Europeiska unionen via den garantifacilitet som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka tillgången till finansiering.

Läs mer om Efsi på kommissionens sida om investeringsplanen http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en och på Twitter (#investEU).