Företagsleasing

Företagsleasing är perfekt för företag som vill investera i ny eller begagnad utrustning, maskiner eller inredning utan att behöva köpa eller låna. Det finns massvis med fördelar med leasing för företagare.

Leasingprocessen

Att leasa från oss är enkelt, såhär går det till:

Välj objekt

Du bestämmer vad att införskaffa och hos vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.

Välj leasing period

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.

Hantering under avtalsperiod

Du leasar objektet av oss under hela avtalsperioden.

Avtalet löper ut

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa objektet till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.

Varför ska du leasa?

Här kan du läsa om varför leasing är en bra idé:

Behåll likviditeten

Om du väljer att leasa istället för att köpa slipper du påverka likviditeten. Vid en leasinginvestering binder du alltså inte upp det egna kapitalet och ditt företag har möjlighet att växa i den takt du önskar.

Vi anpassar kostnaden

Vi anger alltid ett restvärde för utrustningen i ditt leasingavtal och därför blir månadskostnaden lägre än vid hyra. Du kan också välja mellan fast eller rörlig leasingavgift och om du vill betala varje månad eller en gång i kvartalet.

Skippa kontantinsatsen

Oavsett vilket objekt din verksamhet behöver så använder vi detta som säkerhet, därför slipper du vanligtvis ytterligare säkerhet eller kontantinsats.

Nyhet: Nu kan vi tacka JA till fler affärer

Vi kan nu stolt berätta att vi är det första svenska finansbolaget att kunna erbjuda leasing genom Europeiska investeringsfondens (EIF) mikrogarantiprogram. Detta gör att vi kan få fler småföretagare att växa.

 

Vi erbjuder även helhetslösningar

Står du i begrepp att starta ett nytt företag, ska du öppna en franchise eller är det dags att expandera? Då vet du säkert att det behövs många olika investeringar. Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning för att leasa allt som din verksamhet kräver – från IT-utrustning och möbler till fordon och maskiner med vårt breda kontaktnät av leverantörer att välja mellan.

Räkna på din affär
redan idag

I vår leasingkalkylator kan du få en uppskattning direkt på vad din investering kostar att leasa.

Är företagsleasing något för ditt företag?

Här berättar vi kortfattat om vad företagsleasing är och hur det går till:

FAQ

Vanliga frågor om företagleasing

Vad krävs för företagsleasing?

En affärsidé och ett registrerat företag samt att objektet är lös egendom.

Vad är restvärde?

Ett restvärde anges i leasingavtalet och är ett kalkylerat slutvärde på objektet som skrivs in i avtalet.

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing är vanligast i Sverige och innebär att kunden, även kallad leasingtagaren, bär den ekonomiska risken och ansvarar för att återbetala skulden för den leasade tillgången. Det innebär att leasingtagaren behandlar den leasade tillgången som sin egen och har vanligtvis möjlighet att köpa tillgången till ett förmånligt pris vid leasingperiodens slut.

Vad är operationell leasing?

Operationell leasing är när ett företag hyr en tillgång och betalar leasingavgifter, medan äganderätt och ekonomiskt ansvar ligger hos leasinggivaren. Vid leasingperiodens slut returneras tillgången vanligtvis till leasinggivaren utan ytterligare förpliktelser från företagets sida.

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing ligger i äganderätten och fördelningen av ekonomiskt ansvar. I operationell leasing behåller leasinggivaren äganderätten och ansvarar för den ekonomiska risken, medan i finansiell leasing betraktas företaget som ägare och bär den ekonomiska risken för tillgången.

Leasing moms

Leasingkostnad är 100 % avdragsgill.

Vad kan jag leasa?

Vi kan hjälpa dig med leasing för all som din verksamhet kräver. Kontakta oss med frågor eller läs mer om våran affärsområden