Hyr företags­utrustning

Ibland lämpar det sig bättre att hyra istället för att leasa. Framför allt vid de tillfällen då du vill kunna byta ut utrustningen under avtalsperioden.

Hyrprocessen

Att hyra genom oss är enkelt, såhär går det till:

Välj objekt

Du bestämmer vad att införskaffa och hos vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.

Bestäm Hyrperiod

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.

Hantering under avtalsperiod

Du leasar objektet av oss under hela avtalsperioden.

Avtalet löper ut

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa objektet till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.

Ibland är det bättre att hyra

Fördelar med att hyra

  • Att hyra är bättre om du bara behöver utrustningen under en kortare period.

  • Du kan uppgradera eller byta hyresobjekten under avtalsperioden.

  • Balansräkningen belastas inte. Därmed påverkas inte företagets långsiktigabetalningsförmåga negativt och hyreskostnaden för utrustningen är 100 procent avdragsgill.

  • När du hyr har du som regel inga startkostnader (ingen insats eller förskottsbetalning).

  • När hyrestiden är över lämnar du tillbaka utrustningen, förlänger hyresperioden eller hittar en köpare av utrustningen.

Passar det ditt företag att hyra?

Här berättar vi kortfattat om hur det går till att hyra från oss, när det är lämpligt och vilka fördelarna är med att hyra istället för att köpa.

Kontakta oss redan idag

Så kan du få en uppskattning
direkt på vad din investering kostar att hyra.