Så fungerar företagsleasing – allt du behöver veta

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av trender, erbjudanden och löpande tips.

För tillväxtinvesteringar krävs ofta mycket kapital. Ibland kan företagens kassaflöden inte hantera stora engångskostnader utan att påverka förmågan att täcka löpande utgifter. Då kan företagsleasing vara ett attraktivt alternativ. Vi hjälper dig att förstå leasingprocessen, så att du kan göra de bästa valen för ditt företag. Här är går vi igenom allt du behöver veta. Vad företagsleasing är och hur det fungerar. 

Så fungerar företagsleasing

Med leasing kan företag få tillgång till maskiner, utrustning och annan lös egendom som behövs i verksamheten utan att behöva göra egna investeringar. Företagsleasing innebär helt enkelt att du betalar en månatlig avgift istället för att köpa en vara direkt. Det är fördelaktigt för företagare som vill undvika att binda upp kapital och istället hålla likviditeten fri för tillväxt. Många gånger kan leasing fungera som en språngbräda för företagare som behöver växa fort för att kunna möta ett ökat kundtryck.

Operationell och finansiell leasing – alternativ till företagslån

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing ligger i äganderätten och fördelningen av ekonomiskt ansvar. 

I Sverige är finansiell leasing vanligast och innebär att leasingtagaren bär den ekonomiska risken och ansvarar för att återbetala skulden för den leasade tillgången. Leasingtagaren betraktar det leasade objektet som sin egen och har möjlighet att köpa den till ett förmånligt pris vid leasingperiodens slut.

Operationell leasing innebär att ett företag hyr en tillgång och betalar leasingavgifter utan att äga den, med äganderätt och ekonomiskt ansvar hos leasinggivaren. Vid leasingperiodens slut återlämnas vanligtvis tillgången till leasinggivaren utan ytterligare förpliktelser från företaget. Operationell leasing kallas ofta för hyra. Att hyra är bättre om du bara behöver utrustningen under en kortare period eller om du vill uppgradera eller byta hyresobjekten under avtalsperioden.

Läs mer om skillnaden mellan leasing och hyra

Leasingavtal

I ett leasingavtal specificeras vad du som leasingtagare använder, till vilket pris, under vilken tidsperiod och när leasingavtalet avslutas. Vid detta tillfälle har du alternativet att förlänga avtalet, lösa ut tillgången eller anvisa köpare.

I ett leasingavtal övergår nästan alla ägarskapets risker och fördelar till den som leasar. Det innebär att leasingtagaren har liknande rättigheter och ansvar som om de ägde tillgången. Detta inkluderar att täcka kostnader för underhåll, reparation, försäkring och andra utgifter som kan uppstå under användningen. När leasingperioden löper ut kan leasingtagaren lösa objektet till ett restvärde och ägandet går då helt över till leasingtagaren.

Kontakta oss för frågor om ditt leasingavtal

Så går leasingprocessen till

När du hittat ett objekt som du är intresserad av att leasa skickar du en förfrågan till oss. Såhär går sedan processen till i enkelhet:

1. Du väljer vilken maskin du vill ha. Vi köper sedan maskinen åt dig.
2. Du väljer hur länge ditt avtal ska löpa och om du vill betala månadsvis eller en gång per kvartal.
3. Du leasar maskinen av oss under hela avtalsperioden.
4. När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet eller köpa maskinen till ett restvärde.

Skicka din leasingförfrågan

Fördelar med leasing

Varför man väljer leasing framför ett vanligt företagslån eller direktköp kan vara många. Beroende på ditt företag så kan leasing vara ett bättre alternativ. Här går vi igenom de vanligaste anledningarna till att företagare väljer leasing.

 • Inget kapital krävs
  Välj leasing eller hyra när kapitalet är knappt men investeringar krävs, som vid uppstart eller expansion. Objektet du köper används som säkerhet, därför slipper du vanligtvis kontantinsats.

 

 • Momsfördelar
  En stor fördel med företagsleasing handlar om momsregler. Vid företagsleasing får du dra av hela momsen på leasingavgiften. Dina leasingkostnader är därmed 100 % avdragsgill.

 

 • Bibehåll likviditeten och möjliggör växande
  Om du väljer att leasa istället för att köpa slipper du påverka likviditeten. Vid en leasinginvestering binder du alltså inte upp det egna kapitalet och ditt företag har möjlighet att växa i den takt du önskar.

 

 • Lägre månadskostnad
  Din månadskostnad blir lägre än vid hyra, tack vare det angivna restvärdet i leasingavtalet. Du kan välja fast eller rörlig leasingavgift och hur ofta du vill betala, månadsvis eller kvartalsvis.
Få hjälp med leasing hos Nordic Finance

Vi på Nordic Finance har hjälp fler än 6000 svenska företagare med finansiering genom leasing. Vi är experter inom våra sex affärsområden och kan ge skräddarsydda finansiella råd för just din verksamhet.

Beräkna din månadskostnad och kontakta oss

Detta kan du leasa

Inom våra sex affärsområden kan du leasa det mesta. Här är några exempel.

Industri
Maskiner och utrustning för industri, tillverkning och verkstad.
Läs mer

Entreprenad
Maskiner och utrustning för entreprenad, skogsbruk och lantbruk.
Läs mer

Förnybar energi
Solceller, pelletsmaskiner, laddstolpar, kyl och värmeanläggningar.
Läs mer

Kontor & IT
IT-utrustning, säkerhetsutrustning, kontorsmöbler, och övrig inredning till kontoret.
Läs mer

Hälsa & service
Utrustning och inredning inom hälsa, restaurang, butik, hotell eller upplevelser.
Läs mer

Transport
Fordon och diverse transportutrustning för transport och logistikföretag.
Läs mer

Räkna fram din månadskostnad eller kontakta oss på Nordic Finance så hjälper vi dig! 

Relaterade inlägg

Nu kan vi hjälpa våra kunder med företagslån

Sedan 2007 har vi varit branschledande inom finansiell leasing för företag i Sverige. Nu tar vi ett nytt kliv genom ett samarbete KREA för att erbjuda en helhetslösning inom finansiering. Tillsammans med KREA kan vi nu även hjälpa våra kunder med företagslån.

Läs Mer »

Räkna på din affär redan idag

I vår leasingkalkylator kan du få en uppskattning direkt på vad ditt fordon kostar att leasa.