Räkna ut din månadskostnad för att leasa hästlastbil​

Här kan du räkna på vad det kommer att kosta att leasa hästtransport eller hästlastbil varje månad utifrån ditt investeringsbehov och leasingperiod. Att leasa hästlastbil från oss är enkelt, skriv till oss om den hästtransporten du vill leasa. Vi sköter kontakt med leverantör och inköp.

Få fram en preliminär leasing kalkyl oavsett vad för bil du vill finansiera. Vi har gjort det enkelt för dig att beräkna leasing för ditt företag. Är du intresserad av hur leasing fungerar?

Läs mer här

Beräkna leasingkostnad i vår leasingkalkylator

Leasingprocessen

Den är enkel, såhär går det till:

Välj objekt

Du bestämmer vad för objekt du vill införskaffa och hos vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.

Välj leasing period

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.

Hantering under avtalsperiod

Du leasar objektet av oss under hela avtalsperioden.

Avtalet löper ut

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa objektet till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.

Välj den finansieringen som passar ditt företag

Leasing av utrustning

Företagsleasing är perfekt för företag som vill investera i ny eller begagnad utrustning, maskiner eller inredning utan att behöva köpa eller låna.

Fördelar med att leasa:
 • Behåll likviditeten
  Du behöver inte binda något eget kapital

 • Vi anpassar kostnaden
  Du kan välja mellan fast eller rörlig leasingavgift och om du vill betala varje månad eller en gång i kvartalet.

 • Skippa kontantinsatsen
  Vi använder ditt objekt som säkerhet, därför slipper du vanligtvis ytterligare säkerhet eller kontantinsats.

Hyra av utrustning

Ibland lämpar det sig bättre att hyra istället för att leasa. Framför allt är hyra bättre om du bara behöver utrustningen under en liten kortare period.

Fördelar med att hyra:
 • Byt ut utrustningen löpande
  Du kan uppgradera eller byta hyresobjekten under avtalsperioden.

 • Balansräkningen belastas inte
  Ingen påverkan på betalningsförmåga och hyreskostnaden för utrustningen är 100% avdragsgill.

 • Inga startkostnader
  Ingen insats eller förskottsbetalning behövs

”Leasing är en möjliggörare av framtiden.”

Mats Westergård, Marketing Manager

FAQ

Detta undrar vår kunder om finansiering av hästtransport och hästlastbil

Vilka typer av hästtransport kan jag leasa?

Det får du bestämma och även hos vilken leverantör. Hittar du en lämplig objekt för ditt företag, kontaktar du Nordic Finance för hjälp med finansiering. 

Hur mycket kostar det att leasa?

Månadskostnaden för leasing baseras dels på objektets inköpspris, dels på avtalstidens längd. Du kan använda dig av vårt Leasingkalkylator för att få en uppskattning på månadskostnaden eller kontakta oss för rådgivning.  

Kan jag leasa begagnade hästlastbil via Nordic Finance?

Ja! Kontakta oss för att få rådgivning kring leasing av begagnade fordon och utrustning

Vad innebär finansiell leasing?

Finansiell leasing är vanligast i Sverige och innebär att kunden, även kallad leasingtagaren, bär den ekonomiska risken och ansvarar för att återbetala skulden för den leasade tillgången. Det innebär att leasingtagaren behandlar den leasade tillgången som sin egen och har vanligtvis möjlighet att köpa tillgången till ett förmånligt pris vid leasingperiodens slut.

Vilka krav finns för att leasa?

Leasingtagaren måste vara en juridisk person eller näringsidkare, exempelvis enskildfirma. Företaget måste ha registrerat sig för F-skatt och moms. 

Vad betyder restvärde?

Vid leasingavtalets slut finns det en kvarvarande skuld att reglera. Detta kallas restvärde. Restvärdet motsvarar marknadsvärde på bilen.

Hur funkar företagleasing för hästlastbil finansiering?

 1. Du kontakta oss om vad ska införskaffas och hos vilken leverantör. Vi köper sen objekten åt dig. 
 2. Du besämmer hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månads-kostnaden och löptiden.
 3. Du leasar objektet av oss under hela avtalsperioden och betalar en månadsavgift.
 4. När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa objektet till ett restvärde eller lämna tillbaka objektet.