Information om behandling av dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Nordic Finance Business Partner AB (nedan ”Nordic Finance) när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

 

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Nordic Finance och av personer som arbetar med rekrytering. Nordic Finance är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Personuppgifterna kommer att lagras i vår rekryteringsdatabas och användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke.

 

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som t.ex. betyg och intyg. Känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen ska du inte lämna ut, om så inte krävs för tjänsten.

 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att samla in fler uppgifter om dig t. ex. via intervjuer, tester och referenstagning. Du ansvarar själv för att informera eventuella referenter om att deras personuppgifter lämnas till Nordic Finance. Om tester blir aktuellt kommer vi att begära in ett särskilt samtycke från dig för detta.

 

Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till.

 

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning. Du har även rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Nordic Finances rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Nordic Finance, Att: Dataskydd, Box 7373, 103 91 Stockholm alt fylla i formuläret nedan.

 

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

 

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR avdelning: hr@nordicfinance.com, tel 08-588 180 00.

 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Nordic Finance (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud