Vi säger ja till fler affärer genom Europeiska investeringsfonden

Vi kan nu stolt berätta att vi är det första svenska finansbolaget att kunna erbjuda leasing genom Europeiska investeringsfondens (EIF) mikrogarantiprogram. Syftet är att kunna hjälpa fler småföretagare med sina investeringar till extra bra kreditvillkor. 

Genom att vara med i mikrogarantiprogram för mindre företag kan vi tacka ja till fler affärer där vi tidigare behövt säga nej.

För vilka gäller mikrogaranti leasingen?

  • Företag med en omsättning upp till 20 miljoner kronor och med max 9 anställda
  • Nystartade företag eller småföretagare i tillväxtfas.

Det här kan vi erbjuda dig i form av leasing:

  • Det finansierade beloppet får maximalt uppgå till 250 000 kr per avtal och max 500 000 kr i finansierad volym per kund

Grundläggande krav för finansiering:

  • Nystartade företag eller företag i tillväxtfas.
  • Företag med max 9 anställda på dagen för kundavtalets ingående.
  • Årlig omsättning eller årlig balansomslutning om max 2 mn EUR (ca 20 mn SEK) baserat på det finansiella året omedelbart före kundavtalets ingående

Använd leasing för att starta igång ditt företag efter pandemin.

Vi är stolta att vi fått detta förtroende från EIF då det ger oss möjlighet att kunna hjälpa fler småföretagare att expandera och upptäcka fördelarna med leasing. För vi tror att leasing kan vara den perfekta lösningen för många mindre företag, med leasing får du en förutsägbar månadskostnad och du belastar inte balansräkningen i onödan.

Är du intresserad av att nyttja detta själv eller har du kanske kunder som skulle passa in på detta upplägg?

Tveka inte att hör av dig till oss. 

Detta projekt sker i samarbete med EIF (Europeiska investeringsfonden), nedan kan du läsa mer om hur upplägget och garantin fungerar: 

Denna finansiering omfattas av en garanti från Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka tillgången till finansiering.

Projektet får stöd från Europeiska unionen via den garantifacilitet som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka tillgången till finansiering. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska Unionen och öka tillgången till finansiering. Läs mer om Efsi på kommissionens sida om investeringsplanen och på Twitter (#investEU).