Vi säger ja till fler affärer genom ett samarbete med EU och Europeiska investeringsfonden

Vi kan nu stolt berätta att vi är det första svenska finansbolaget att kunna erbjuda leasing genom EU och Europeiska investeringsfondens (EIF) mikrogarantiprogram. Syftet är att kunna hjälpa fler småföretagare med sina investeringar till extra bra kreditvillkor. 

Genom att vara med i garantiprogrammet för mindre företag kan vi tacka ja till fler affärer där vi tidigare behövt säga nej.

Programmet riktas särskilt mot:

  • Företag i uppstarts- eller tillväxtfas.
  • Kvinnliga entreprenörer & enskilda firmor.

Det här kan vi erbjuda dig i form av leasing:

  • Det finansierade beloppet får uppgå till 250 000 kronor per avtal och 500 000 kronor per kund.

Grundläggande krav på verksamheten:

  • Max 9 anställda.
  • Omsättning eller balansomslutning om max 2 miljoner euro (ca 20 miljoner kronor).

Leasing för Nystartat Företag. Använd leasing för att starta igång ditt företag efter pandemin.

Vi är stolta att vi fått detta förtroende från EU och EIF då det ger oss möjlighet att kunna hjälpa fler småföretagare att expandera och upptäcka fördelarna med leasing. För vi tror att leasing kan vara den perfekta lösningen för många företag, med leasing får du en förutsägbar månadskostnad och du belastar inte balansräkningen i onödan.

Räkna på din månadskostnad i leasingkalkylatorn

Vill du hellre se din månadskostnad direkt? I vår leasingkalkylator kan du få en uppskattning direkt på vad din investering kostar att leasa. Här kan du enkelt räkna på vad det kommer att kosta varje månad utifrån ditt investeringsbehov och leasingperiod.
Beräkna leasingkostnad

Är du intresserad av att nyttja detta själv eller har du kanske kunder som skulle passa in på detta upplägg?

Tveka inte att höra av dig till oss. 

Detta projekt sker i samarbete med EU och EIF (Europeiska investeringsfonden), nedan kan du läsa mer om hur upplägget och garantin fungerar: 

Projektet får stöd från Europeiska unionen via den garantifacilitet som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka tillgången till finansiering. Läs mer om Efsi på kommissionens sida om investeringsplanen och på Twitter (#investEU).