Spindeln i nätet har fastnat

Lockas du av uttryck som ”högt i tak”, ”många bollar i luften” eller ”spindeln i nätet”?

Antagligen inte. Rekryteringar kräver så mycket mer idag, där själva jobbannonsen är det sista lilla steget på en mycket längre stig (och där floskler inte funkar).

Att locka rätt folk kräver idag en helhetssyn på ditt företag som arbetsplats. Begreppet employer branding fortsätter att vara ett viktigt led i att både locka rätt folk och bygga företagets varumärke som helhet. Allt hänger ju ihop; en sund företagskultur lockar bra medarbetare, som i sin tur lockar andra bra medarbetare, som tillsammans gör ett bra jobb. När hela kedjan fungerar stärks företagets varumärke, både som arbetsgivare och som samarbetspartner.

I den digitala sociala världen genomskådas dina brister med ett klick. Linkedin har genomfört en studie som visar att 75% av jobbsökande kollar upp företag noggrant innan de söker jobb där. Företag med dåligt rykte har både svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Samma studie visar att 69% av jobbsökande väljer bort företag med dåligt rykte även om de inte har ett jobb. När jakten på duktiga kandidater blivit tuffare är företagets varumärke som arbetsgivare allt viktigare. Allt fler rekryterare och företag har upptäckt att det inte är du som väljer kandidaterna, kandidaterna väljer dig.

Men hur blir du då en attraktiv arbetsgivare? En tydlig trend för 2019 är att du blir en attraktiv arbetsgivare genom transparens. Det skapar en äkthet och ett engagemang. Det innebär att det inte går att måla upp en önskvärd bild av ditt företag. Bilden måste vara sann. Om bilden inte är så smickrande måste du börja inifrån och skapa ett attraktivt företag. På riktigt. Som allt varumärkesbyggande är det inget som görs på en kafferast utan kräver tid och energi.

På Nordic Finance finns en stark företagskultur som präglas av öppenhet och engagemang. Att vårt varumärke är starkt när det gäller rekryteringar får vi ofta bekräftat. Men när vi under 2019 ska rekrytera en hel del nya personer är vår utmaning att behålla vår företagskultur utan att för den skull vara rädda för att utveckla den. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en ständigt pågående arbete som hela tiden måste utvecklas och utvärderas.