Så kan du stötta dina kunder i en osäker marknad

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av trender, erbjudanden och löpande tips.

Den osäkerhet som råder på marknaden medför utmaningar för många företag och säkert även för dig som leverantör. Så här hjälper du dina kunder att hålla verksamheten igång.

Många av Sveriges företag står inför en utmanande tid.

Vilka utmaningarna är beror på vilken bransch man verkar i, men gemensamt är att det råder en osäkerhet på marknaden som gör att många företag har börjat strama åt. Företagen värnar om att bibehålla god likviditet och inte binda kapital.

Kanske vill en del av dina kunder skjuta på sina beställningar, eller så vill de inte fatta några större beslut i nuläget, eftersom de inte vet hur deras marknad kommer att se ut framöver. Samtidigt behöver de ju fortfarande ha den utrustning som krävs för att de ska kunna ägna sig åt sin verksamhet. Inte minst när marknaden väl vänder – och efterfrågan på deras tjänster ökar.

Här har du som leverantör möjlighet att stötta dem genom att erbjuda finansiering som hjälper dem i sin verksamhet.

Finansieringslösningar skräddarsydda för din kunds behov

Med leasing- och hyreslösningar har kunden möjlighet att få tillgång till utrustningen utan att behöva finansiera allt på en gång ur egen kassa. Istället betalas en månadskostnad och längden på avtalet kan konstrueras efter den tidsperiod som passar kunden bäst.

Kundperspektivet i fokus

Som leverantör bör du vara lyhörd och ställa om din kommunikation och försäljningsstrategi. Dessa måste styras av slutkundens behov, vilket i dagsläget är lösningar som bibehåller kapital och stärker kassaflödet. Kommunicera därför fördelarna med leasing– och hyreslösningar på ett tydligt sätt redan initialt i ert samtal. 

Flexibilitet – nyckeln till framgång

Det kan vara så att din kund behöver göra en investering för att inte förlora en affärsmöjlighet men nu tvekar eller vill bromsa en redan överenskommen affär. Våra finansieringslösningar kan anpassas till praktiskt taget alla affärssituationer: 

  • Det kan exempelvis handla om att erbjuda en senarelagd avtalsstart där kunden börjar att betala av utrustningen först efter till exempel 6 månader. På så sätt kan kunden fortfarande göra investeringen nu men skjuta på utgifterna.
  • Andra sätt att möta ändrade behov kan vara att erbjuda längre leasingavtal, ett högre restvärde eller korttidshyr din utrustning för att skapa bättre förutsättningar till era kunder. 
  • Nyckeln är att skapa ett upplägg som slutkunden känner sig trygg att gå vidare med. Med andra ord finns det många möjligheter för dig som är leverantör att stötta dina kunder och deras affärsverksamhet.

Kontakta oss på Nordic Finance så hjälper vi dig!
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och dina kunder med kundfinansiering här eller kontakta oss via formuläret bredvid.

Relaterade inlägg

Nu kan vi hjälpa våra kunder med företagslån

Sedan 2007 har vi varit branschledande inom finansiell leasing för företag i Sverige. Nu tar vi ett nytt kliv genom ett samarbete KREA för att erbjuda en helhetslösning inom finansiering. Tillsammans med KREA kan vi nu även hjälpa våra kunder med företagslån.

Läs Mer »

Räkna på din affär redan idag

I vår leasingkalkylator kan du få en uppskattning direkt på vad ditt fordon kostar att leasa.