office

Utvecklingen inom IT, kontorsinredning och säkerhet går mycket snabbt. Det är viktigt att hänga med och ha uppdaterad utrustning. Att har rätt utrustning ger marknadsfördelar som ofta är nyckeln till att ditt företag kan ta avgörande steg för viktiga affärer.

Självklara uppgraderingar

I affärsområdet Office är vi specialister på produkter med kortare ekonomisk livslängd. Vår specialisering gör att vi kan skapa den finansieringsmodell som passar dina investeringsbehov inom IT, kommunikation och media.

I dag är ett fungerande IT-system ett krav för de flesta företag. Samtidigt åldras utrustningen snabbt. Att köpa är därför ett dåligt alternativ. Efter en kort tid måste du göra dyra investeringar och sedan uppgradera löpande för att utrustningen ska hålla måttet. Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina behov och som gör det möjligt att alltid hålla toppnivå på alla produkter, med kontinuerliga uppgraderingar av både hård- och mjukvara. Detsamma gäller utrustning för media, foto och telefoni, som förnyas hela tiden. Vi hittar lösningar som gör uppgraderingar självklara.

Även traditionella kontorsutrustningar som kopiatorer, skanners och skrivare utvecklas ständigt och det gäller att inte halkar efter. Allt detta, tillsammans med kontorsmöbler och andra viktiga produkter för kontoret, kräver finansiering för att arbetsplatsen ska vara komplett. En helhetslösning gör det enkelt att efterhand uppgradera och att anpassa efter verksamhetens behov, samtidigt som kostnaden är enkel att administrera.

Inom Office har vi också kompetens inom säkerhet, inbrotts-, brand- och utrymningslarm samt övervakningsutrustning. Säkerhetsprodukter är IT-intensiva och kräver att du har ekonomiskt utrymme för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Med en anpassad finansiering genom oss, vet du att du aldrig behöver tulla på det senaste inom säkerhet.

Exempel på finansiering inom Office:

IT

Kontorsinredning

Säkerhet: Passersystem, kameror, röntgenmaskiner, larm

Kontorsmaskiner: Skrivare, projektorer, LED-skärmar, kaffemaskiner