Marknadssituationen och hur du som företagare kan tänka och agera.

Daniel Teglund
Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av trender, erbjudanden och löpande tips.

Vår analyschef Daniel Teglund sammanfattar här hur marknadsläget ser ut just nu och berättar lite om hur våra kunder och leverantörer agerar.

Osäkert läge på marknaden just nu

Generellt kan jag börja med att säga att det är ett osäkert läge just nu. Och att vi ännu inte fullt ut sett hur kriget i Ukraina påverkar makroindikatorerna eftersom mätningarna jag tar upp här nedan gjordes innan. Dock finns viss effekt med eftersom det fanns en stor oro redan innan invasionen blev ett faktum. 

Utfallen på olika marknadsmätningar som exempelvis inköpschefsindex (PMI) och konjunkturbarometern ser än så länge bättre ut än förväntat. Att det råder en osäkerhet råder det dock inga tvivel om. Inte minst Stockholmsbörsen har gått både upp och ner och tittar vi sen årskiftet så ligger index på lägre nivåer.

Troligtvis ser vi en stigande inflation. 

Inflationen har legat över riksbanken 2% mål sedan Augusti 2021. Framförallt är det energi, råvaru och livsmedelspriser som drivit upp inflationen. Energipriset påverkas direkt av att EU är en så stor konsument av rysk gas, och med strypningen av Nordstream 2 och eventuellt ökade sanktioner så finns det en risk att priset på el ökar. På råvarusidan är det framförallt importstoppet av rysk olja som gjort att priset på råolja har stuckit iväg rejält. Och på livsmedelssidan så är både Ukraina och Ryssland stora spannmålsproducenter vilket gör att priset på mat stiger.

Alltså kan vi troligtvis förvänta oss en stigande inflation även framöver på framförallt energi, råvaru och livsmedelssidan.

Några ljuspunkter
  • Konkurserna i Sverige minskade i januari 2022 med 17 % jämfört med samma månad året innan. 
  • Landets företag är generellt mer positiva än hushållens bedömning på konjunkturläget. Och detaljhandeln är den enskilda industri som är mest positiv.
  • Inköpschefsindex minskar till 58,6% men siffran ligger fortfarande över det historiska snittet på 55,7% vilket indikerar att konjunkturen fortfarande är stark.
Hur agerar våra kunder och leverantörer?
  • Just nu ser vi att många kunder passar på att se över sin utrustning och maskiner för att göra en allmän effektivisering av sina verksamheter och framförallt för att ställa om till lägre energiförbrukning med investeringar ex. solceller.
  • Vi ser också en högre efterfrågan på att ställa om sin fordonflotta till mer bränslesnåla då drivmedelspriserna ökat i form av ex. EURO 6 lastbilar men också att elektrifiera sina företagsbilar och bygga laddstolpar.
  • Vi ser också en högre efterfrågan på mer lokal produktion av varor vilket leder till ökade investeringar av tex tillverkning -och bearbetningsmaskiner.

Har du några frågor på ovan? Eller har du ett objekt du vill finansiera eller vill du kanske erbjuda dina kunder möjlighet att leasa eller hyra era produkter? Hör av dig till oss så berättar vi mer! 

Relaterade inlägg

Nu kan vi hjälpa våra kunder med företagslån

Sedan 2007 har vi varit branschledande inom finansiell leasing för företag i Sverige. Nu tar vi ett nytt kliv genom ett samarbete KREA för att erbjuda en helhetslösning inom finansiering. Tillsammans med KREA kan vi nu även hjälpa våra kunder med företagslån.

Läs Mer »

Räkna på din affär redan idag

I vår leasingkalkylator kan du få en uppskattning direkt på vad ditt fordon kostar att leasa.