Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Nordic Finance Business Partner AB (nedan ”Nordic Finance) när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Nordic Finance och av personer som arbetar med rekrytering. Nordic Finance är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifterna som du lämnar till oss kommer att lagras i vår rekryteringsdatabas och användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke.

Uppgifterna du lämnat till oss kommer att lagras i ett (1) år från och med att de inkom till oss.  När den tiden löpt ut kommer vi att radera uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter den tiden löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för en anställning hos oss ska du inte lämna ut.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Har du frågor om vår rekrytering kan du vända dig till vår HR avdelning; hr@nordicfinance.com, tel. 08-588 180 00.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du har även rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Nordic Finances rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Nordic Finance, Att: Dataskydd, Box 7373, 103 91 Stockholm, alt dataskydd@nordicfinance.com.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).