Vill du alltid vara uppgraderad? Vill du samtidigt slippa att binda kapital och anstränga verksamhetens likviditet? Hyra är en bra finansieringsform när du vill använda en produkt utan att äga den.

Så här går det till

  1. Du bestämmer dig för vilken produkt du vill investera i.
  2. När det är klart köper vi på Nordic Finance produkten av leverantören. Du hyr den av oss och använder den.
  3. Du får en månadskostnad som beräknas efter annuitetsmetoden.
  4. Efter avtalstidsperioden avgör du själv om du vill förlänga hyresavtalet, hyra en ny produkt eller återlämna produkten.

Fördelar med hyra

Du kan uppgradera eller byta utrustning under avtalstiden.

Belastar inte balansräkningen och påverkar därför inte soliditeten negativt.

100 procent avdragsgillt.

Hyra eller leasa

Funderar du på om leasing är en bättre finansieringsform för dig? Skillnaderna mellan hyra och leasing kan du läsa mer om här.