Hyra eller leasa?

Det finns olika fördelar med båda finansieringsformerna. Här listar vi de viktigaste fördelarna:

Fördelar med att hyra:

 • När du hyr har du som regel inga startkostnader (insats eller förskottsbetalning).
 • Försäkringen ingår oftast i hyresavgiften.
 • Du kan uppgradera eller byta utrustningen under avtalsperioden.
 • Balansräkningen belastas inte. Därmed påverkas inte företagets långsiktiga betalningsförmåga negativt och utrustningen är 100% avdragsgill.
 • Att hyra är bättre om du bara behöver utrustningen under en kortare period.
 • När hyrestiden är över lämnar du tillbaka utrustningen, förlänger hyresperioden eller hittar en köpare av utrustningen.

Fördelar med leasing:

 • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
 • Kostnaden sprids under den period som utrustningen används.
 • Fasta månadsavgifter gör budgetering och planering av den kortsiktiga betalningsförmågan enklare.
 • Du binder inte upp eget kapital och du slipper förbetala moms.
 • Bättre kontroll på ekonomin tack vare fasta månadsavgifter.

Vad som passar ditt företag bäst beror på flera faktorer. Men man kan sammanfatta det så här; Vill du kunna uppdatera utrustningen kontinuerligt ska du välja att hyra den. Har du däremot som plan att behålla utrustningen ska du välja leasing.

På Nordic Finance kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dig!