Företagslån

Vi samarbetar med Krea som erbjuder moderna lånelösningar och kan hitta upplägg som är anpassade utifrån ditt företags förutsättningar.

Ansök kostnadsfritt | Från 10 000 till 30 miljoner kronor

Bättre villkor | Krea konkurrensutsätter flest långivare

Spara tid | Erfarna rådgivare gör jobbet åt dig

Räkna på ditt företagslån och jämför direkt hos vår samarbetspartner Krea

Företagslån via Krea

Processen är enkel, såhär går det till:

1. Räkna på ditt företagslån

Välj ett objekt du vill leasa och använd vår kalkylator för att beräkna din månadskostnad.

2. Skapa en ansökan hos Krea

Skapa en ansökan hos Krea och jämför erbjudanden som du sedan väljer att ansöka hos.

3. Få tillgång till ditt företagslån

Teckna avtalet och få pengarna utbetalda. Vanligtvis inom 1-10 dagar.

När är ett företagslån rätt lösning?

Ett företagslån kan användas för olika ändamål, exempelvis om du ska anskaffa maskiner eller inventarier, är i behov av kortsiktig likviditet eller ska göra en större investering.

Fördelar med företagslån

Att finansiera anskaffning av objekt kan göras genom olika finansieringslösningar. Följande fördelar finns om du väljer ett företagslån istället för leasing:

  1. Du äger objektet och har därmed frihet att sälja, belåna eller uppgradera den som du önskar.
  2. De flesta företagslån har dessutom kostnadsfri förtidslösen, vilket innebär att det inte tillkommer en kostnad om du väljer att sälja objektet och återbetala lånet före löptidens slut.
  3. Du kan välja att inte försäkra objektet och du beslutar själv hur du ska tänka kring underhåll.

När är leasing ett bättre alternativ?

I följande situationer är leasing ett bättre alternativ:

  1. Om du inte har möjlighet till en stor investering som maskiner kan vara kan leasing vara ett sätt att möjliggöra finansiering till större belopp.
  2. Leasing kan innebära en lägre månadskostnad, då ni enbart amorterar en mindre del av objektets värde. (Vid leasingperiodens slut finns dock ett restvärde kvar, som behöver betalas om ni önskar ta över objektet.)
  3. Om du bara ska nyttja objektet under en kort tidsperiod kan leasing vara ett smidigare alternativ.

Vilka krav ställer banken?

För att ansöka om företagslån kräver banker att företaget har varit aktivt i minst tre månader. Vissa långivare kräver ett fastställt bokslut och en omsättning om 200 000 kronor. För aktiebolag kräver långivare oftast att en eller flera i styrelsen ska vara personlig borgen.

Vilka dokument vill banken se?

De flesta långivare vill gärna se företagets omsättning de senaste 12 månaderna samt preliminära siffror från bokföringsprogram eller kontodata. För större företagslån eller för nystartade företag kan ytterligare krav i form av affärsplan eller likviditetsbudget tillkomma.

FAQ

Vanliga frågor om företagslån

Vilka krav finns för företagslån?

Kraven för företagslån kan skilja sig mellan olika långivare och banker. En del grundkrav finns dock som ställs av de flesta aktörer inom företagslån. Dessa är:

  • Företaget har varit aktivt i minst 3 månader
  • Minst ett fastställt bokslut
  • Omsättning på minst 200 000 kronor
  • Personlig borgen

Vad innebär ett personligt borgensåtagande?

Att gå i personlig borgen för ett företagslån innebär att du som privatperson åtar dig ekonomiskt ansvar för att lånet återbetalas. Det innebär att om företaget går i konkurs blir du personligt betalningsansvarig.

Vem kan gå i personlig borgen vid företagslån?

Ägare och personer i styrelsen kan vara borgensmän. Vissa långivare kan också acceptera utomstående personer efter en individuell bedömning.

Vad är kostnaden för företagslån?

Kostnaden på företagslån beror på olika faktorer, såsom lånets storlek, långivare, ränte- eller avgiftsmodell, etc. Det är därför viktigt att du jämför olika alternativ och att du tar hänsyn till vad den effektiva räntan blir, det vill säga den totala årliga kostnaden för lånet.

Ett företagslån har vanligtvis en ränta om 8-20% per år och en löptid på upp till 60 månader.

Räkneexempel: För ett företagslån med 200 000 kronor och 10% årsränta blir första räntebetalning 1 666 kronor. Dessutom ska lånet amorteras rakt med 60 månaders löptid, vilket innebär en amortering om 3 333 kronor. Den totala betalningen i första månaden blir då 5 000 kronor för ett företagslån om 200 000 kronor. Vilket inte är ett ovanligt exempel.

Måste man ha en personlig borgen?

Långivare kräver någon form av säkerhet. När det gäller företagslån är det ofta personlig borgen som krävs. Det finns dock alternativ med EU-stöd och lägre borgensåtagande, så kallat EU-lån.

Tar Krea en UC kreditupplysning vid ansökan om företagslån?

Vid en låneansökan hos Krea tas endast en UC på ditt företag och en på dig om du är borgensman. Söker du istället hos flera olika långivare kommer det att tas minst en UC vid varje ansökan