Trygghetspaket

Ett trygghetspaket med ett omfattande skydd till en låg självrisk och premie.
Vet du inte vad du behöver så guidar vi gärna dig så du hittar rätt lösning för just dina behov

Trygghetspaketet med låg självrisk och premie

När du hyr eller leasar din utrustning är det viktigt att den är rätt försäkrad. Det är hyrestagarens ansvar att hyresobjektet har fullgott skydd. Nordic Finance trygghetspaket innehåller det viktigaste för att du ska känna dig trygg när du använder utrustningen under hyresperioden.

• Bred omfattning.
• Din trygghetspremie påverkas inte av eventuella skador.
• Det hyrda/leasade objektet bestämmer trygghetspaketsvärdet.
• Snabb och effektiv skadereglering.
• Låga självrisker.

Trygghetspaketet omfattar

 • Brand
 • Inbrott
 • Vatten
 • Åska
 • Maskinskada (inifrån kommande skada) t ex. maskinhaveri efter garantitid. Allriskskada (övriga plötsliga och oförutsedda).

Gäller i hela Norden

Trygghetspaketet gäller i hela Norden. För portabel utrustning inkl. videokonferensutrustning gäller trygghetspaketet i hela världen om värdet understiger 100 000 kr.

Gäller från start till avtalsslut

Trygghetspaketet gäller från det att faran för objektet övergått till leasetagaren till dess att avtalet är slutreglerat.

Självrisk

Självrisker (betalas av leasetagaren) och är:

 • 2 000 kr vid skada på ”small ticket objekt” objeksvärdet understiger 1 000 000 kr

 • 20% av skadebeloppet, högst 30 000 kr vid skada under transport

 • Vid skador över 1 msek samt på motorfordon är självrisken 8 000 kr

Ersättning

Inom 36 månader från anskaffningsdagen utgår skadeersättning med nyanskafftningsvärdet.

Efter månad 36 generellt om objektet minskat i värde genom ålder, slitage eller omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till marknadsvärdet för objektet på skadedagen, annars ersätts skadan med nyanskaffningsvärdet.

Undantag

Skada, beroende på förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller avsättning. Skada till följd av inre maskinskada på datorer och teknisk
kontorutrustning.

Transport-, ansvar- och avbrottsskador omfattas inte av detta paket. Dessa skadahändelser bör försäkras genom leasetagatens egen försäkring. Skador som omfattas av garant ersätts inte av trygghetspaketet utan skall anmälas till leverantören.

Trygghetspaketet

Låg självrisk och premie

Varför?

När du hyr eller leasar din utrustning är det viktigt att den är rätt försäkrad. Det är hyrestagarens ansvar att hyresobjektet har fullgott skydd. Nordic Finance trygghetspaket innehåller det viktigaste för att du ska känna dig trygg när du använder utrustningen under hyresperioden.

• Bred omfattning.
• Din trygghetspremie påverkas inte av eventuella skador.
• Det hyrda/leasade objektet bestämmer trygghetspaketsvärdet.
• Snabb och effektiv skadereglering.
• Låga självrisker.

Vad?

Omfattar bl a:

 • Brand
 • Inbrott
 • Vatten
 • Åska
 • Maskinskada (inifrån kommande skada) t ex. maskinhaveri efter garantitid. Allriskskada (övriga plötsliga och oförutsedda).

Var?

Trygghetspaketet gäller i hela Norden. För portabel utrustning inkl. videokonferensutrustning gäller trygghetspaketet i hela världen om värdet understiger 100 000 kr.

När?

Trygghetspaketet gäller från det att faran för objektet övergått till leasetagaren till dess att avtalet är slutreglerat.

Självrisk

Självrisker (betalas av leasetagaren) och är:

• 20% av skadebeloppet, högst 30 000 kr vid skada under transport

• 2 000 kr vid skada på ”small ticket objekt” objeksvärdet understiger 1 000 000 kr

• Vid skador över 1 msek samt på motorfordon är självrisken 8 000 kr

Ersättning

Inom 36 månader från anskaffningsdagen utgår skadeersättning med nyanskafftningsvärdet.

Efter månad 36 generellt om objektet minskat i värde genom ålder, slitage eller omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till marknadsvärdet för objektet på skadedagen, annars ersätts skadan med nyanskaffningsvärdet.

Undantag

Skada, beroende på förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller avsättning. Skada till följd av inre maskinskada på datorer och teknisk
kontorutrustning.

Transport-, ansvar- och avbrottsskador omfattas inte av detta paket. Dessa skadahändelser bör försäkras genom leasetagatens egen försäkring. Skador som omfattas av garant ersätts inte av försäkringen utan skall anmälas till leverantören.

Gör en skadeanmälan
Har olyckan varit framme? Fyll i din skadeanmälan nedan