Skip to main content

Dela Artboard 1

Vi möjliggör den gröna omställningen

Allt fler företag vill göra en grön omställning, dels för att det inte går att blunda längre för vår inverkan på klimatet men även för att säkra upp sin tillgång av el. Här berättar vi om ett av våra case:

Behov:

Roslagens Slakt&Chark är ett mindre slakteri som står inför en rejäl förändring och vill bli kvitt sitt el-beroende och i sin gröna satsning kunna vara det ”gröna slakteriet”. Omställning från att konsumera el till att använda egenproducerad el från solceller utan att ta för mycket av rörelsekapitalet, men även att se det som en investering i framtiden och bli oberoende.

Lösning:

Solceller framtagna i samråd med leverantör, varken för klent eller för stort utan just anpassat till Roslagens Slakt&Charks behov och funktion.

Affärsnytta:

Nordic finance kunde hjälpa till med en bra finansieringslösning så att Roslagens Slakt&Chark kunde göra sin gröna omställning utan att det belastade deras balansräkning.

Är du också intresserad av att göra en grön omställning utan att det påverkar din balansräkning? Vi samarbetar med de ledande aktörerna inom solcellslösningar.

Läs mer om hur vi jobbar med förnybar energi sektorn här.

Räkna på vad det kostar att leasa solceller för företag.

Eller räkna på vad det kostar att leasa laddstolpar.

Eller hör av dig till oss här bredvid så berättar vi mer!

Vi hjälper dig!

Kontakta oss via formuläret nedan.