Skip to main content

Dela Artboard 1

Värmdal & Traktor­service får igenom fler affärer med hjälp av leasing

Värmdal & Traktorservice AB är en sammanslagning av två ledande företag i Närke, Värmland, Dalsland och Bohuslän, som sedan 1946 har bedrivit försäljning och service av John Deeres maskinprogram.

En finansieringspartner som hjälper till att få igenom fler affärer

Värmdal & Traktorservice säljer maskiner och redskap inom jordbrukssektorn, men i de fallen som deras bank gav slutkunden avslag på deras låneansökan gick affären i stöpet. Därför behövde Värmdal & Traktorservice AB ytterligare en finansieringspartner som kan hjälpa dem att få igenom fler affärer.

Nordic finance är ett komplement till banken

Nordic Finance fungerar som ett komplement till Värmdal & Traktorservice AB:s primära bank. Vid avslag på bankens automatiserade låneansökanprocess får deras kunder en andra chans hos Nordic Finance. Vi tar då kontakt med slutkunden för att få en djupare förståelse för dennes affärsidé och våra finansieringsexperter kan med hjälp av en personlig genomgång komma fram till varför låneansökan trots allt är värd att bevilja.

Värmdal & traktorservice får igenom fler affärer

Tack vare Nordic Finance får Värmdal & Traktorservice AB igenom fler affärer. Genom att vi kliver in och sköter dialogen med våra finansieringspartners slipper dessutom Värmdal & Traktorservice AB ödsla tid på detta och kan istället ägna sig åt sin huvudsyssla – att sälja maskiner.

Vill du veta mer?

Kontakta Nordic Finance på 08-588 180 00 eller genom kontaktformuläret nedan

”Nordic Finance har hjälpt oss att öka vår försäljning”

Bertil Pettersson, Försäljningschef/Säljare lantbruk Värmdal & Traktorservice AB