Skip to main content

Dela Artboard 1

Hjälp dina kunder att bygga sin maskinpark

Inom entreprenadbranschen är maskinparken en viktig del i att kunna bygga sitt företag. Vår Account Manager Sofie Svedberg tipsar här dig som som leverantör hur du kan hjälpa dina kunder att på bästa sätt utöka deras maskinpark:

Entreprenadbranschen består av relativt små företag som gör tunga investeringar

Något som är ganska unikt inom entreprenadbranschen är att det finns många relativt små företag som gör tunga investeringar. Inte sällan äger en entreprenör flera olika typer av maskiner, exempelvis lastbilar, grävare, hjullastare med mera. Inte så konstigt, då dessa är nödvändiga för verksamheten.

Stora maskininköp resulterar ofta i en tung balansräkning för företagare.

–  Stora investeringar påverkar nyckeltal som soliditet, negativt och tar upp kreditutrymme hos kundens vanliga bank, förklarar Sofie Svedberg, som arbetar mot både slutkunder och leverantörer på Nordic Finance. Hon tillägger:

– Det resulterar i att dina kunder kanske inte kan uppdatera sin maskinpark i den takt de önskar. Då kan de inte vara konkurrenskraftiga på marknaden och går därmed miste om jobb. Detta innebär även en utmaning för dig som leverantör, då du inte får igenom lika många affärer.

Detta hindrar alltså både kunden och leverantören från att tjäna mer pengar. Men det går att åtgärda.

Du kan stötta dina kunder och deras verksamhet genom att föreslå leasing som finansieringslösning.

– Med en leasinglösning behöver din kund inte använda sitt kreditutrymme hos banken eller eget kapital för att göra investeringar.

Du kan stötta dina kunder och deras verksamhet genom att föreslå leasing som finansieringslösning.

– Leasing har många fördelar för dem: de kan bygga sin maskinpark snabbare och samtidigt försäkra sig att de ständigt har konkurrenskraftiga moderna maskiner, förklarar Sofie Svedberg.

Väx tillsammans med dina kunder

Sofie Svedberg rekommenderar alla leverantörer att erbjuda leasinglösning, och också se till kundens långsiktiga behov.

– Då kan du göra det väldigt flexibelt och förmånligt för kunden. Detta eftersom restvärdet i leasingavtalet innebär att kunden får en anpassad månadskostnad, samtidigt som finansieringen på maskinen skräddarsys utifrån önskad användningstid.

– Dessutom etablerar du en långsiktig relation med slutkunden eftersom ert avtal löper över flera år. Du kan då hjälpa dina kunder att alltid se till att maskinparken är uppdaterad och möter både deras aktuella behovsbild och framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi tipsar i detta inlägg om hur du kan göra för att sälja mer till dina befintliga entreprenadkunder. 

Sofie Svedberg, Account Manager på Nordic Finance.
Arbetar med både kunder och leverantörer hos Nordic Finance och tar fram optimala finansieringslösningar utifrån kundernas behov.

Läs mer om hur vi på Nordic Finance kan hjälpa dig som är leverantör här eller fyll i kontaktformuläret här bredvid.

Vill du veta mer?

Kontakta Nordic Finance på 08-588 180 00 eller genom kontaktformuläret nedan

Leasing är ett redskap som hjälper dig att växa med dina kunder

Sofie Svedberg