Skip to main content

Dela Artboard 1

4 tips på hur du uppnår finansiell riskspridning

Det kan vara en ekonomisk risk att göra affärer på samma sätt som alltid. Arbeta istället aktivt med riskspridning för dina finanser, då säkrar du ditt företags framtid.

Här tipsar vi dig om fyra sätt på hur du aktivt kan sprida din finansiella risk:

Riskspridning; vad menar vi med det?

Med riskspridning syftar vi till att man fördelar sina investeringar hos flera olika banker eller finansiella institut, istället för hos en och samma bank. Med andra ord: Du lägger inte alla ägg i samma korg. Alla finansbolag bedömer investeringar och risker på olika sätt, och genom riskspridning har du större chans att få igenom dina investeringar på det sätt som du önskar.

Här presenterar vi fyra grundläggande sätt på hur du kan arbeta med riskspridning i ditt företag:

1. Flera finansieringspartner

Så hur sprider du dina risker? Du kan exempelvis göra det genom att inte lägga alla dina investeringar hos en och samma finansiär. Ett enkelt sätt att sprida riskerna är därför att ha dina företagsinvesteringar, så som maskiner och fordon, hos flera externa finansieringspartners för då når du inte ditt kredittak lika snabbt. För det kommer nämligen inte att synas som en exponering hos din bank, eftersom det är en finansiering som ligger hos en annan finansiär. Med andra ord kan du göra många fler affärer om du inte använder dig av en och samma bank. Läs mer om hur du kan öka din försäljning med hjälp av en bra finansieringslösning.

2. Bibehåll likviditeten

Idag börjar allt fler företag, såväl små som stora, att leasa istället för att äga – för att det oftast är mer ekonomiskt fördelaktigt. Vid leasing kan du fullfinansiera, alltså att ha objektet som säkerhet, och låna upp till 100 procent. Det är bättre att behålla likviditeten, som du gör när du leasar, istället för att köpa objektet kontant med bolagets pengar. På så vis behåller du dina pengar i bolaget. Och du kan kanske till och med hitta en avkastningsmöjlighet att nyttja dem till istället – så växer de istället för att låsas fast i en dyr investering. 

3. Gör en ekonomisk plan

En ekonomisk plan handlar om att maximera nyttjandet av din utrustning, maskiner och fordon, sett ur tre olika aspekter:

  a) Livslängd kopplat till kostnader
  I början när du köper ett nytt objekt eller fordon fungerar det felfritt, men allt eftersom det åldras stiger kostnaden för reparationer. Du behöver räkna på när kostnaden för reparationer överstiger vad det skulle kosta att ersätta det med ett nytt objekt. Med andra ord; du behöver en plan för nyttjandet över tid så att det optimeras, i annat fall kommer du att spendera pengar på fel saker.
  b) Investeringsbehovet de kommande åren
  Titta på vad det kommer att finnas ett investeringsbehov av i företaget de kommande åren – vad behöver vi för att bibehålla vår marknadsandel och konkurrenskraft? Ta reda på vad du vill äga, alltså ha på balansräkningen, för att ha ett underlag för avskrivningar och därmed undvika förluster. Därför är det bra att planera för vilka objekt du istället väljer att ta på leasing för att kunna optimera balansräkningen.
  c) Avskrivningar
  Det finns en mängd saker att ha i åtanke gällande avskrivningar och ett tips är att ta hjälp av din revisor för att se till att du resonerar på rätt sätt kring dem. För att bygga upp utdelningsbart kapital med låg beskattning behöver man göra vinst i verksamheten. Om du konsekvent deklarerar noll i rörelseresultat bygger du inte upp ditt eget kapital i bolaget och därmed minskar du möjligheten till utdelning med det kapital som har byggts upp i K10-blanketten.

4. Restvärdet – ett underskattat verktyg

En stor fördel med leasing är att ett eventuellt restvärde kan nyttjas för att optimera företagets ekonomiska plan. När du leasar kan det finnas ett restvärde angett. Har objektet ett högt restvärde ger det en lägre månadskostnad, medan om restvärdet är lågt betalar du en högre månadskostnad. Med ett högt satt restvärde blir månadsavgiften lägre och det är då lättare att få balans mellan intäkt och utgift. Det är bättre att mappa intäkter mot kostnader för det specifika objektet, för då betalar du i praktiken mycket mindre för att kunna nyttja det här objektet. Med andra ord: du betalar bara för det du använder!

Vill du veta mer?

Kontakta Nordic Finance på 08-588 180 00 eller genom kontaktformuläret nedan