Räkna ut din kostnad för att leasa medicinsk utrustning

Här kan du räkna på vad det kommer att kosta att leasa medicinsk utrustning varje månad utifrån ditt investeringsbehov och leasingperiod.

Att leasa medicinsk utrustning från oss är enkelt, såhär går det till:

1

Välj objekt.

Du bestämmer vad för objekt du vill köpa och från vilken leverantör. Vi köper sen objektet åt dig.
2

Välj leasingperiod.

Hur länge ditt avtal löper. I avtalet ser du månadskostnaden och löptiden.
3

Hantering under avtalsperiod.

Du leasar utrustningen av oss under hela avtalsperioden.
4

Avtalet löper ut.

När avtalet löpt ut kan du förlänga avtalet, köpa loss utrustningen till ett restvärde eller lämna tillbaka den.

Beräkna leasingkostnad för medicinsk utrustning.