Är din verksamhet i behov av ett speciellt objekt under en begränsad tidsperiod? Då är leasing finansieringsformen som passar bäst. Nordic Finance äger objektet, men du använder det. Ett upplägg som har flera fördelar för dig.

Så här går det till

  1. Välj produkt som du vill investera i.
  2. Leverantören säljer produkten till oss.
  3. Du hyr och använder den till en månadskostnad beräknad utifrån avtalslängd, avskrivningar, ränta och avtalat restvärde.
  4. När avtalstiden löper ut har du tre möjligheter; att köpa produkten till ett restvärde, lämna tillbaka den eller att förlänga avtalet.

Fördelar med leasing

Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.

Kostnaden för objektet sprids under den period som objektet används.

Enklare budgetering och planering av likviditeten.