industrial

Maskinparken är A och O för företag inom industri och verkstad. Vi kan branschens speciella förhållanden och har i Industrial Solutions specialiserat oss på finansieringslösningar för dig som är verksam inom industri och verkstad. Vi erbjuder finansiering för hela lösningen med allt från maskin- och programvara till tjänster.

Etablerade samarbeten

Vårt erbjudande skiljer sig från storbankernas och många andra finansbolags upplägg. Vi kan snabbt och enkelt driva igenom affären åt dig tack vare våra etablerade samarbeten med flera finansbolag, som ger oss tillgång till kapital via refinansiering. Då industrin ofta kräver betalning i omgångar eftersom leveransen sker löpande, skapar vi en flexibel lösning som passar ditt företags behov.

Projektfinansiering är ett exempel på en bra finansieringsform, speciellt vid större investeringar i till exempel en fabrik. Projektfinansiering karakteriseras av att utlåningen görs för ett bestämt ändamål, som normalt är en kapitalinvestering, och att krediterna lämnas för en bestämd period. Normalt innebär finansieringen en begränsad risk för ägarna och krediterna belastar i regel inte balansräkningen för ägarnas bolag.

Ett annat flexibelt upplägg, som kan passa dina behov, är så kallad stafflad kredit. Det innebär en varierad betalningsplan. Det kan vara en fördel om du vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt i förhållande till förväntat marknadsvärde, eller om du bedriver en säsongsbaserad verksamhet.

Industrial Solutions finansieras inom:

Tillverkningsmaskiner

Bearbetningsmaskiner

Robotar