construction

Konkurrensen är stenhård inom entreprenad, skog och lantbruk. Rätt produkter är avgörande för att positionera sig på marknaden. När du behöver nya maskiner har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hitta rätt finansiering för just dig.

Flexibel finansieringspartner

Vi har fem affärsområden med både kunskap och erfarenhet av branscher där omfattande investeringar i maskiner och fordon är vardagen. På många sätt hjälper vi våra kunder med deras specifika krav. Vi vet vilka förhållanden som råder för dig och vi agerar utifrån detta. Lyhördhet i kombination med stor branschkunskap gör att vi är en flexibel finansieringspartner. Det betyder tydligt fokus och snabb respons till våra kunder.

Etablerade samarbeten

Ytterligare en faktor som gör oss till en trygg partner när du ska gå in i din nya investering, är våra väl uppbyggda samarbeten i försäljningsledet. Dessa samarbeten med flera av landets främsta återförsäljare, säkrar kvaliteten i produkten som ska bli din nästa investering. Dessa samarbeten ger mycket bra förutsättningar för en förmånlig finansiering av din maskin. Samtidigt är vi helt oberoende och kan agera fritt och flexibelt utifrån dina önskemål. Oavsett vilken väg du väljer har vi effektiva kontaktvägar, som ger dig snabba och klara besked. Det betyder att du sparar tid.

Construction Solutions finansieras inom:

Entreprenad

Skog

Lantbruk